top of page

TARIEVEN

Kinderpraktijk Het Avontuur werkt met trajecten. Deze trajecten zijn volledig op maat waardoor de lengte en de prijs per traject kan verschillen. Een trajectvoorstel wordt opgesteld na de intake/hulpvraaganalyse.

Een intake/hulpvraaganalyse duurt anderhalf uur. In de intake maken we kennis met elkaar en wordt de hulpvraag uiteengezet. Aan de hand van het intakegesprek wordt er een coachingstraject opgesteld. Na goedkeuring vanuit de client wordt er gestart met de coaching. 

Een "standaard" traject bevat de intake, zeven coachingsessies en twee evaluatiemomenten. Het traject wordt gepersonaliseerd door specifieke activiteiten en methodes toe te passen binnen deze sessies. Het is belangrijk te weten dat wanneer er een traject afgenomen wordt, er altijd tussentijds contact met mij opgenomen kan worden. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht, dit zit allemaal in het traject inbegrepen. 

De tussenevaluatie is van belang om te bekijken of er voortgang is met betrekking tot de hulpvraag, of de behoefte veranderd is en hoe dit in de verdere sessies aangepakt zal worden. De eindevaluatie is noodzakelijk om goed in kaart te brengen of de sessies de hulpvraag heeft opgelost, of er nog aandachtspunten zijn en of er nog behoefte is aan extra sessies. Zo ja, dan worden er nog een aantal sessies naar behoefte ingepland. Zo niet, dan wordt het traject afgerond.

Het is ook mogelijk om een losse intake en sessies in te plannen. Wanneer sessies toch vaker gepland worden dan eerst aangenomen wordt, kan er altijd gekeken worden of het alsnog omgezet kan worden naar een traject.

Prijsindicatie*:

LOSSE SESSIES:

Intakegesprek:         € 90,-

Sessie van 60 min:  € 75,- 

Telefonisch contact per 10 min: €15,-

 

TRAJECTEN:

Standaard traject: € 750,-

Inclusief intake, zeven sessies, twee evaluatiemomenten, onbeperkt telefonisch contact.

BELANGRIJK: Het is goedkoper om een traject te volgen dan losse sessies en intake in te plannen. 

 

NOG BELANGRIJKER: Mijn streven is beschikbaar te zijn voor een ieder die ondersteuning zoekt. Ben je bang dat mijn tarieven te hoog zijn? Neem astublieft contact met me op! Er zijn altijd mogelijkheden te bedenken.

Ben je nieuwsgierig naar wat ik als kinder/gezinscoach voor jou en je gezin betekenen kan? Neem contact met me op! Dit kan via het contactformulier, telefonisch of stuur gewoon een appje! Ik beantwoord graag al jullie vragen.  

Prijsindicatie*:

LOSSE SESSIES:

Intakegesprek:         € 90,-

Sessie van 60 min:  € 75,- 

5F36DCA7-91EC-40F6-A9A7-1B66ADC8D5AD.JPG
bottom of page