top of page

Kindercoaching

Een kindercoach is de poortwachter voor de grote instanties als Jeugdzorg, gemeentelijke gezin/opvoedbegeleiding en psychologen.

Een kindercoach gaat aan de slag met de hulpvraag vanuit het kind, zonder te richten op diagnosticering. Er wordt niet gefocust op het probleem(gedrag) maar op het kind achterachter het probleem. Waar ligt de oorsprong en hoe kunnen we dit aanpakken vanuit de kracht en talenten van het kind zelf. 

De rol van kindercoach is het begeleiden van het kind om problemen om te zetten naar overwinningen. Cruciaal binnen het coachen van kinderen is de betrokkenheid van de ouder(s). Daarom zullen de coachingsessies van kinderen van vier tot twaalf jaar altijd met ouders present zijn. tenzij specifiek aangegeven wordt - mét goede reden -  dat het coachen liever met het kind alleen gedaan wordt. Vanaf twaalf jaar heeft het kind voldoende zelfstandigheid om in principe alleen op de coachingsessies te komen, maar nog steeds zal er intensief contact met ouder(s) zijn om hen volledig te betrekken bij de voortgang.

Wanneer besloten wordt om een coachingstraject aan te gaan bij Kinderpraktijk Het Avontuur, zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden. Dit intakegesprek staat los van het eerste telefoongesprek dat gevoerd zal worden om een datum te plannen voor dit gesprek. Tijdens het intakegesprek zal de hulpvraag duidelijk uiteengezet worden en wordt er een verwacht coachingstraject opgesteld. Hierin zal gekeken worden hoeveel sessies er nodig zullen zijn en hoe lang het verwachte traject zal duren. Gedurende het coachingstraject zal er tussentijds geëvalueerd worden om te kijken of de verwachting uitkomt of dat er aanpassingen nodig zijn. Gemidddeld bevat een coachingstraject zeven sessies van ongeveer zestig minuten. Aan het einde van het traject zal een eindevaluatie plaatsvinden. 

 

Bij Het Avontuur wordt gecoacht vanuit de kracht van verbeelding (Zie visie). Er wordt niet gewerkt vanuit een vastgestelde methodiek of theorie. Er wordt vanuit het kind gekeken welke manier van coachen het beste past en hier wordt veel flexibiliteit in toegepast. 

 

 

AdobeStock_104682391.jpeg
Wat is een kindercoach?
Wat doet een kindercoach
bottom of page