top of page

Kindercoach

Een kindercoach is zorgverlener binnen de eerstelijns zorg 

voordat de grote instanties als Jeugdzorg, gemeentelijke

gezin/opvoedbegeleiding en psychologen ingeschakeld

worden.

Een kindercoach gaat aan de slag met de hulpvraag vanuit

het kind, zonder te richten op diagnosticering. Er wordt niet

gefocust op het probleem(gedrag) maar op het kind achter

achter het probleem. Waar ligt de oorsprong en hoe kunnen

we dit aanpakken vanuit de kracht en talenten van het kind

zelf. 

 

Wanneer een hulpvraag toch te complex blijkt, wordt de hulp gevraagd van een expert op het specifieke gebied of wordt het advies voor doorverwijzing uitgebracht. Vanuit het netwerk van het Gezondheidscentrum Mariahoek is er veel externe expertise in huis om de hulpvraag zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

 

De rol van een kindercoach is het begeleiden van het kind om problemen om te zetten naar overwinningen. Cruciaal binnen het coachen van kinderen is de betrokkenheid van de ouder(s). Daarom zullen de coachingsessies van kinderen tot twaalf jaar altijd met ouder(s) present zijn, tenzij

specifiek aangegeven wordt - mét goede reden - dat het coachen liever met het kind alleen gedaan wordt. Vanaf twaalf jaar heeft het kind voldoende zelfstandigheid om in principe alleen op de coachingsessies te komen, maar nog steeds zal er intensief contact met ouder(s) zijn om hen

volledig te betrekken bij de voortgang. 

Wanneer besloten wordt om een coachingstraject aan te gaan bij Kinderpraktijk Het Avontuur, zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden. Dit intakegesprek staat los van het eerste telefoongesprek dat gevoerd zal worden om een datum te plannen voor dit gesprek. Tijdens het intakegesprek zal de hulpvraag duidelijk uiteengezet worden en wordt er een verwacht coachingstraject opgesteld. Hierin zal gekeken worden hoeveel sessies er nodig zullen zijn en hoe lang het verwachte traject zal duren. Gedurende het coachingstraject zal er tussentijds geëvalueerd worden om te kijken of de verwachting uitkomt of dat er aanpassingen nodig zijn. Gemidddeld bevat een coachingstraject zeven sessies van ongeveer zestig minuten. Aan het einde van het traject zal een eindevaluatie plaatsvinden. 

 

Bij "Het Avontuur" wordt gecoacht vanuit de kracht van verbeelding (Zie visie). Er wordt niet gewerkt vanuit een vastgestelde methodiek of theorie. Er wordt vanuit het kind gekeken welke manier van coachen het beste past en hier wordt veel flexibiliteit in toegepast. 

 

 

FD261259-9569-4EDD-B259-B9A24BD3F80C.JPG
Wat is een kindercoach?
De rol van een kindercoach
bottom of page